תפריט נגישות

סרן יורם בר גיל ז"ל


לאות ולעדות כי
סרן
יורם
בר גיל
ז"ל
מ.א. 0415240
גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור המעשה

במלחמת יום הכיפורים לחם סרן יורם בר גיל ז"ל בתפקיד סגן מפקד פלוגת חרמ"ש בחזית סיני. ביום 11 באוקטובר 1973 הותקף הגדוד על ידי מטוסי האויב ובתקיפה נפגעו לוחמים רבים וכלי רכב. בעת התקיפה הפעיל סרן יורם בר גיל ז"ל מקלעים נגד המטוסים ולאחר זאת אירגן חילוץ פצועים וכן פינוי רכב בוער מהאיזור. בכך מנע פגיעות נוספות בנפש. ביום 18 באוקטובר 1973 נתקל הגדוד בכוח אויב באיזור צומת "חיפה". סרן יורם בר גיל ז"ל,אשר פיקד על הפלוגה לאחר נפילת מפקדה, קיבל הוראה לתקוף את מתחם האויב. סרן יורם בר גיל ז"ל אירגן את הפלוגה להסתערות על היעד, פקד להסתער והסתער ראשון. כשהזחל"ם שלו לבדו חשוף לאש האויב המשיך בלחימה בטווחים קצרים ביותר. במהלך הקרב הזה קיבל הזחל"ם פגיעה ישירה, וסרן יורם בר גיל ז"ל נפגע ונפל. במעשיו אלה היווה סרן יורם בר-גיל ז"ל מופת של אומץ-לב, קור-רוח,דוגמה אישית ודביקות במשימה.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
תמונת סמל עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל יב, ו)

רא"ל מרדכי גור
ראש המטה הכללי
11-18/10/1973
ניסן תשל"ו
בניית אתרים: