תפריט נגישות
"גלעד-לזכרם"
אתר להנצחת זכרם ולהנחלת מורשתם של בנים, תושבים ולוחמים בני המועצה האזורית לכיש, אשר נפלו במערכות ישראל בעת שירותם, בצה"ל, במחתרות, בשירותי הביטחון ובפעולות איבה.

נזכור אותם לעד

חיפוש נופלים

דבר ראש המועצה

בניית אתרים: